MPC Silver: Gelencsér Zoltán - Chain Bridge in Blue Hour

Chain Bridge in Blue Hour, Zoltan Gelencser, Hungary, AWARD - MPC Silver